Jaronice

Víska tvoří jednu ze čtyř částí obce Dubné.

Obec Dubné se nachází 7 km západně od Českých Budějovic v malebné krajině mezi rybníky pod úpatím prvních kopců Blanského lesa. Tvoří ji tyto části: Dubné, Křenovice, Třebín a Jaronice. Jaronice jsou nejmenší částí obce s 146 stálými obyvateli, je to stará jihočeská osada ležící v okrese České Budějovice, mezi rybníkem Vyšatov a obcí Žabovřesky. O Jaronicích se skoro neví. Vesnice stojí u spojky mezi Žabovřesky a Čejkovicemi. Většina lidí, kteří do těchto míst zabloudí, jen přejede kolem. Z vesnice pak byl vidět jen polozbořený dům (v roce 2005 byl opraven). I na něm v tom poničeném stavu bylo vidět zbytky krásné výzdoby. Nedaleko jaronic je zámek Hluboká, nebo jihočeská Blata. Nedaleký rybník Dehtář vybudovali Rožmberkové v době největšího rozkvětu hlubocké rybářství na přelomu 15. a 16. století. Byl napuštěn v roce 1479 a má rozlohu 260 ha. Do Českých Budějovic je to zhruba zhruba 7 km. Celá vesnice představuje dobře zachovaný soubor lidové architektury. V samotné vesnici mimo v kraji obvyklých detailů překvapí dvě věci. Ve štítech domů se často vyskytuje nika se soškou a zajímavé jsou střechy s přesahující ozdobně zakončenou konstrukcí krovu. Domy tak získávají tak trochu "lázeňský", nebo "švýcarský" ráz. Tyto střechy asi nejsou původní. V Jaronicích je opraven Památník padlých z první světové války z roku 1922 a výklenková kaple. Foto kaple převzato z webu multimediaexpo.cz, foto pamatnáku autor Zdeněk Mysliveček, převzato z webu mapy.cz

 

Výklenková kaple Jihočeská víska jaronice Památních padlých z první světové války

 

Historie Jaronic

První písemná zmínka o Jaronicích pochází z roku 1378. Zbytky prvního osídlení byly v okolí Žabovřesk objeveny na úpatí Vosího vrchu. Vykopané keramické nálezy jsou z mladší doby bronzové, halštatské, laténské a ranného středověku. V letech 1850-1943 byly Jaronice samostatnou obcí, až do roku 1890 i s osadou Křenovice. Během války v letech 1943-45 patřily k obci Žabovřesky, do března 1960 existovaly opět samostatně jako obec, další tři měsíce spadaly pod obec Křenovice a od 12. 6. 1960 jsou osadou obce Dubné. Území Jaronic má charakter venkovského osídlení bez průmyslu.